Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

30 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ รุ่นที่1 การสานตะกร้าพลาสติก

16 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาชีพ รุ่นที่ 2 การทอพรมเช็ดเท้า

16 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาชีพ รุ่นที่ 3 การทำเตาเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาชีพ รุ่นที่3 การทำเตาเศรษฐกิจ

16 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 สิงหาคม 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 สิงหาคม 2564
TOP