Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปเล่ม งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรา่คาสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 สิงหาคม 2566
TOP