Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงบจังหวัด รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมฝึกทักษะฝีมืองบจังหวัด รอบที่ 2 รุ่นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2566
TOP