Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

1806040927000005.jpg

28 สิงหาคม 2562

1806040927000006.jpg

28 สิงหาคม 2562

1806040927000007.jpg

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล.jpg

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรูปเล่มเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ.jpg

28 สิงหาคม 2562

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดบูธนิทรรศการในการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ.jpg

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถโดยสาร (รถตู้) เพื่อเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ.jpg

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างวัสดุ.jpg

28 สิงหาคม 2562
TOP