Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมฝึกทักษะฝีมืองบจังหวัด รอบที่ 2 รุ่นที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมฝึกทักษะฝีมืองบจังหวัด รอบที่ 2 รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมฝึกทักษะฝีมืองบจังหวัด รอบที่ 2 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดวื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รอบที่ 1 รุ่นที่ 8

14 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รอบที่ 1 รุ่นที่ 7

14 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รอบที่ 1 รุ่นที่ 6

14 มิถุนายน 2566
TOP