Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน.jpg

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ สาขาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน .jpg

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน.jpg

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความต้องการแรงงานในสถานประกอบการและบันทึกข้อมูล.jpg

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์.jpg

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.jpg

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.jpg

28 สิงหาคม 2562

1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf

27 สิงหาคม 2562
TOP