Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

27 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 .pdf

27 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อของจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg

27 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562.pdf

27 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างซื้อป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ภารกิจโครงการ ปีงบประมาณ 2562.pdf

27 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างซื้อกระเป๋าเอกสาร.pdf

27 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างซื้อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสเเตนด์.pdf

27 สิงหาคม 2562
TOP