Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งบประมาณประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดซื้อวัสดุ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างจัดทำป้ายไวนิล งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร งบประมาณประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานทำความสะอาด งบประมาณประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิถุนายน 2566
TOP