Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผู้จัดทำเล่มโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ.pdf

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครืองปรับอากาศ.pdf

28 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf

28 สิงหาคม 2562

1806040927000001.jpg

28 สิงหาคม 2562

1806040927000002.jpg

28 สิงหาคม 2562

1806040927000003.jpg

28 สิงหาคม 2562

1806040927000004.jpg

28 สิงหาคม 2562
TOP