Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

5 สิงหาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

24 พฤษภาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

24 พฤษภาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

24 พฤษภาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564

24 พฤษภาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563

5 ตุลาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

28 กันยายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

28 กันยายน 2563
TOP