Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

30 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาและบันทึกข้อมูลโครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน

27 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร

25 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานทำความสะอาด

25 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดยโสธร

25 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

25 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาเช่าสถานที่พร้อมจัดตกแต่งและเครื่องเสียง รอบที่1 รุ่นที่ 1-10

11 พฤษภาคม 2565

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ,ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ งบจังหวัด รุ่นที่1-10

22 เมษายน 2565
TOP