Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2567

11 กรกฎาคม 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2567

10 มิถุนายน 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2567

1 เมษายน 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1 เมษายน 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2567

7 มีนาคม 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566

13 ธันวาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566

29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566

23 พฤศจิกายน 2566
TOP