Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา จำนวน 20 รายการ

11 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาสำรวจข้อมูล

16 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานทำความสะอาด,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

15 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมชุดเครื่องเสียง

6 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ

25 สิงหาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

5 สิงหาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

24 พฤษภาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

24 พฤษภาคม 2564
TOP