Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ งบจังหวัด รอบ 2 รุ่นที่ 1 – 6

1 กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล

1 กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์

15 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(รถตู้)

8 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปเล่ม งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

8 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

30 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาและบันทึกข้อมูลโครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน

27 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร

25 พฤษภาคม 2565
TOP