Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

8 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

30 มีนาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

30 มีนาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562

30 มีนาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562

30 มีนาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562

30 มีนาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562

30 มีนาคม 2563
TOP