Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566

29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566

23 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566

8 พฤษภาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

8 พฤษภาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566

8 พฤษภาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

8 ธันวาคม 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

8 ธันวาคม 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

3 ตุลาคม 2565
TOP