Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล,ขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ ผูกผ้าพับผ้า,ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ

28 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์

12 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง,จัดทำป้ายไวนิล,จัดทำป้ายถือ,ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา จำนวน 20 รายการ

11 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาสำรวจข้อมูล

16 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานทำความสะอาด,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

15 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมชุดเครื่องเสียง

6 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ

25 สิงหาคม 2564
TOP