Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแรงงาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำบ้าน กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าอัดพลีท ณ บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

pll_content_description

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำบ้าน กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าอัดพลีท มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด จำนวน 12 คน โดยมี นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดยโสธร นำเยี่ยมชมกลุ่มผู้รับงานไปทำบ้าน ซึ่งนางสาวพะเยาว์ เจิมหด เป็นประธานกลุ่ม ณ บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งทางกลุ่มได้ส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ บริษัท บิ๊กซีราชดำริ จำกัด ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ร้านดรุณีกระเป๋าผ้าทอมือ อำเมือง จังหวัดยโสธร และร้านนารายา อินเตอร์เทรด ปากเกร็ด นนทบุรี

TOP