Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดยโสธร ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (กรกฎาคม-กันายน 2564)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameScan2565-02-14_165758

ขนาด : 1269.02 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ก.พ. 2565
TOP