Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

TOP