Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร“ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

pll_content_description

      วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้มเติมความสุข ให้คนยโสธร”
โดยบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับแผนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

       ในการนี้นางอาภรณ์ สีสา แรงงานจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ 
ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

TOP