Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

การรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่ายตาม โครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ครั้งที่ ๔

pll_content_description

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๐.๐๐ น.
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่ายตาม โครงการ
“คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ครั้งที่ ๔

          ในการนี้ นางอาภรณ์ สีสา แรงงานจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

TOP