Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร

การประชุมประเด็นปัญหาความต้องการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘

pll_content_description

     วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมประเด็นปัญหาความต้องการ
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร”ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘

    ในการนี้นางอาภรณ์ สีสา แรงงานจังหวัดยโสธรเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

TOP