ข่าวเด่น

 

ข้อมูลพื้นฐานแรงงานนอกระบบ ปี 2560

 

ภาพข่าว: 

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 2-2560 (เม.ย - มิ.ย.60)

 

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรออกตรวจติดตามสถานประกอบการแบบบูรณาการการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธรร่วมออกตรวจสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่อำเภอกุดชุม และอำเภอป่าติ้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มไกรสร อ.กุดชุม ฟาร์เตือนใจ อ.กุดชุม ฟาร์มบุญทัน อ.กุดชุม เดือนฉายการ์เดนวิว อ.กุดชุม หจก.พรประทานฟาร์ม อ.ป่าติ้ว ภัทรจิราห้องเช่า อ.ป่าติ้ว ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายการค้ามนุษย์

 

Syndicate content