ข้อมูลพื้นฐานแรงงานนอกระบบ ปี 2560

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
doc123.jpg2.59 MB