ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.กรง.) ครั้งที่ 38/2560-2561 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) รับฟังผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO conference)

 

 

 เช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร  มอบหมายให้ นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.กรง.) ครั้งที่ 38/2560-2561 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) รับฟังผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO conference) เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจากทางกระทรวงแรงงานเพื่อดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 4