เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน "สร้างฝายมีชีวิต"

 

 

    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอนันต์  สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน สร้างฝายมีชีวิต ซึ่งร่วมดำเนินการกับอำเภอเมืองยโสธรและทุกภาคส่วน ธนาคารเกษตรและสหกรณ์สาขายโสธร และองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ บ้านโคกมนัส ม.9 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร