ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี จังหวัดยโสธร (ด้านรายได้ดี)

 

 

   วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี จังหวัดยโสธร (ด้านรายได้ดี) โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายสมเพชร สร้อยสระคู) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๒