ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมออกหน่วยให้บริการ แนะนำ ปรึกษา ด้านแรงงาน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 

 

     วันที่ 30 ม.ค. 2561 นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้    นายศุภกฤต สุขบัติ จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมออกหน่วยให้บริการ แนะนำ ปรึกษา ด้านแรงงาน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านแย ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร