ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561

 

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายสมเพชร สร้อยสระคู) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 4