ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.กรง.) ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐-๒๕๖๑ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) รับฟังผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO conference)

 

         วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.กรง.) ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐-๒๕๖๑ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) รับฟังผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO conference) เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจากทางกระทรวงแรงงานเพื่อดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๔