ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2561

 

 วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดยโสธร (นางอรวรรณ หินตะ) มอบหมายให้นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3