เปิดฝึกอาชีพ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธ.ค. 2560 ตามโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดยโสธร

 

 

 วันที่ 15 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดฝึกอาชีพ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธ.ค. 2560 ตามโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดยโสธร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บ้านน้ำโผ่ หมู่ 3 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร