เชิญชวนทกคน กด LIKE & Share facebook เพจ "ปรองดองเป็นของประชาชน" เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง

 

 

ไฟล์แนบขนาด
1.jpg29.26 KB
2.jpg38.78 KB
3.jpg193.94 KB
4.jpg44.34 KB
5.jpg51.02 KB
6.jpg45.73 KB