สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือน เมษายน 2560

 

 

 วันนี้ (24 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีพี่เลี้ยงหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน และจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2560 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3