ติดต่อเรา

 

 

 

         ที่ตั้ง

       สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

         อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น 4
         ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง
         อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

เบอร์โทรศัพท์

       0 - 4571 - 1084 - 5

เบอร์โทรสาร        0 - 4571 - 1085
มหาดไทย        43558
IP PHONE        69350
E - mail        yasothon@mol.go.th
เว็บไซต์        http://www.yasothon.mol.go.th